ČVUT

Studenti mohli přihlásit vlastní návrh na rekonstrukci místnosti B500B na fakultě, která má sloužit k odpočinku a relaxaci.

Do soutěže byly přihlášeny 3 projekty. Vzhledem k počtu přihlášených projektů, postoupily automaticky všechny do finálního kola soutěže.

Porota složená ze zástupců vedení fakulty, Skupiny Metrostav a studentů společně rozhodla o zpracování nejzajímavějšího záměru a podnětů do finálního projektu pro rekonstrukci místnosti B500B.

Porota rozhodla také o rozdělení finanční částky až do výše 50.000,- Kč mezi autory přihlášených projektů, kterou Skupina Metrostav do soutěže věnuje.

Na základě podnětů ze soutěže vznikne finální projekt. Podle něj Skupina Metrostav celou rekonstrukci zafinancuje a zrealizuje.

Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběhne 8.4.2024 ve 12:00 v átriu Fakulty stavební na ČVUT.

Přijďte se setkat s vítězem a dozvědět se více. Jste srdečně vítáni.