Studenti sobě

Aktuálně

Podávání přihlášek do soutěže bylo k 12.2.2024 ukončeno.

Do soutěže byly přihlášeny tři projekty. Jejich autorům, studentům ČVUT, děkujeme za návrhy.

Vzhledem k počtu přihlášených projektů, postupují automaticky všechny do finálního kola soutěže. V něm zasedne porota složená ze zástupců vedení fakulty, Skupiny Metrostav a studentů. Ti společně rozhodnou o zapracování nejzajímavějších záměrů a podnětů do finálního projektu pro rekonstrukci místnosti B500B.

Porota rozhodne také o rozdělení finanční částky až do výše 50.000,- Kč mezi autory přihlášených projektů, kterou Skupina Metrostav do soutěže věnuje.

Podle finálního projektu pak Skupina Metrostav celou rekonstrukci zafinancuje a zrealizuje.

Vyhlášení výsledků soutěže se předpokládá do konce března 2024.

 

Prezentace přihlášených projektů

Pozn.: Projekty jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly do soutěže podány.

1. B500B – autorka Arina Kohutka

Anotace projektu:

Můj projekt je založen na správném plánování, znalosti ergonomie a analýze potřeb studentů, kteří aktuálně místnost využívají. Po přeskupení pokoje jsem našla možnost jeho využití pro mnoho studentů zároveň, ale zároveň se neztratil pocit soukromí.

Popis projektu:

Soudě podle současného používání, velký počet studentů rád odpočívá vleže, proto je na podlaze zajištěno místo s měkkými podložkami. Pro soukromí tohoto místa byl ke stávajícímu nosnému sloupu symetricky umístěn další sloup z DPS nebo sádrokartonu, který může zároveň sloužit jako místo pro uložení osobních věcí. Aby nedošlo k utrácení peněz za přenos komunikací, kuchyně zůstává na starém místě. Zapuštěnou část místnosti navrhuji provést kompozičně do podoby tribun, pro pohodlné sledování prezentací, filmů apod. větším počtem studentů. Nad touto zónou navrhuji na strop instalovat akustické panely, přispěje to k lepší produkci zvuku v této části a nebude překážet studentům odpočívajícím v jiných prostorách místnosti. Na protější stěně je velká tabule na kreslení fixem a spousta míst k sezení, které lze velmi snadno složit, protože stůl a sedadla se spojují v jednu konstrukci.

Přílohy

2. Tichá miestnosť – autor Dominik Košík

Anotace projektu:

Rozdelenie miestnosti na 2 až 3 zóny. Pracovná, jedálenská, oddychová. Oddychová zóna (nižsie položená časť miestnosti) akusticky oddelená od ostatných zón. Využitie napr. akustického skla medzi pracovnou a oddychovou zónou kde je možnosť využiť sklo na písanie poznámok apod. Oddychovú zónu vybaviť ležadlami, ktoré je možno zoskupovať alebo využiť samostatne. V pracovnej zóne možnosť vybenia monitormi pre rozšírenie pracovnej plochy. V jedálenskej časti umiestniť stôl. V celej miestnosti B500B by som navrhol rastliny a zeleň. Možnosť je umiestniť v niektorej časti miestnosti vermikompostér (nie, nezapácha) kde môžu študenti likvidovať svoj bioodpad a po istom čase je možnosť využívať produkt kompostovania na výživu zelene v miestnosti. Pre ďaľšie informácie ohľadom vermikompostovania mám kamaráta, ktorý zpracovával bakalársku prácu práve na tému treiedenia a spracovania bioodpadu študetami.

Popis projektu:

Práve vytvorenie odhlučnenej oddychovej časti s rastlinami bude prínosné pre odpočinok či spánok, ktorý nám pri dlhých pracovných dňoch všetkým chýba. Zároveň rastliny umiestnené v oddychovej časti budú zabezpečovať dostatok kyslíku pre regenreáciu.

Přílohy:

Návrh podán bez příloh.

3. Pět pilířů – autorka Tereza Tůmová

Anotace projektu:

Cílem projektu je maximální a smysluplný využití prostoru, který se drží 5 pilířů: společnost, studium, strava, kreativita a odpočinek. Místnost se stane multifunkčním prostorem, kde si každý typ člověka najde své místo. Prostor je příjemně rozvržen do daných okruhů, kterými se zrovna chceme zabývat a tím zklidňuje mysl.

Popis projektu:

Návrh přinese na fakultu prostor kam se student bude těšit, kde se bude cítit pochopen a kde se bude moct seznamovat s dalšími studenty. Je to prostor který není limitován jen pro jednu činnost a jeho multifunkčnost podporuje studenty v kreativitě a činnosti.

Přílohy:

Pet_piliru