Parametry soutěže pro studenty FSv ČVUT v Praze

Navrhněte si vlastní vylepšení místnosti B500B!
Skupina Metrostav zafinancuje celou rekonstrukci na základě podnětů z vašich návrhů.

Sběr přihlášek do soutěže probíhá do 12.2.2024.

V rámci soutěže Studenti sobě, vypsané pro akademický rok 2023/2024, vás chceme společně s fakultou zapojit do tvorby návrhu nové podoby místnosti B500B, kterou pro vás fakulta plánuje zrekonstruovat.

Vaše návrhy tak mohou ovlivnit její konečnou podobu po rekonstrukci. Vytvořte návrh tak, aby B500B co nejvíce naplňovala vaše potřeby!

I nadále by pro vás měla sloužit jako místnost pro vás, která vám poskytne zázemí nejen pro práci na vašich projektech, ale také prostor, kde budete moci trávit čas odpočinkem a setkáváním se se svými spolužáky.

Do soutěže tedy můžete přihlašovat vaše návrhy na to, co byste chtěli v místnosti vylepšit, případně jaké vybavení doplnit a jak by měla vypadat. Necháme zcela na vás, jak zpracování návrhu do soutěže uchopíte. Zda vytvoříte náčrty, studii či pojmete věc projektově, zkrátka formát ani rozsah není nijak omezen.

Přístup do místnosti je volně přístupný a v průběhu vypracování vašeho návrhu do ní můžete kdykoliv vstupovat pro případný průzkum prostoru.

 

Váš návrh by měl respektovat:

  • stávající dispozice místnosti (nezasahovat do stěn, dveří a oken)
  • stávající ocelové konstrukce (ponechat v současné podobě)
  • stávající výšku podlah
  • doporučení pro budoucí využití místnosti: odpočinková místnost s možností relaxu i coworkingu, kuchyňka/místo na ohřev jídla, možnost projekce v místnosti

 

Technické nákresy místnosti, které jsou vám k dispozici:

 

 

O co se soutěží?

O to, abyste si navrhli podobu stávající B500B tak, abyste v ní byli rádi.

A navíc! Metrostav rozdělí mezi autory nejlepších návrhů částku do výše 50.000,- Kč.
O výhercích rozhodne porota složená ze zástupců fakulty, Skupiny Metrostav a studentů.

 

Kdo může podat návrh do soutěže?

Jakýkoliv student/ka FSv ČVUT. Návrhy můžete podávat samostatně či ve skupině.

 

Sběr přihlášek probíhá do:

12. 2. 2024

 

Podpora favorita ze strany studentů:

Studenti budou moci svými hlasy podpořit návrh, který se jim nejvíce líbí. Každý hlasující bude moci udělit pouze jeden hlas jednomu projektu. Hlasování proběhne v termínu:

19. 2. – 4. 3. 2024

 

Vyhodnocení nejlepších návrhů:

Po uzavření hlasování, 4.3.2024, vybere porota autory nejlepších návrhů. Nejzajímavější záměry a podněty budou zapracovány do finálního projektu, podle kterého Skupina Metrostav místnost zrekonstruuje a zároveň rekonstrukci zafinancuje.

 

Kritéria hodnocení:

  • Funkční vylepšení místnosti
  • Originalita návrhů
  • Realizovatelnost nápadů
  • Estetika provedení

 

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2024.

 

Realizace rekonstrukce místnosti:

1. 7. – 15. 9. 2024

 

Otevření prostor pro studenty:

Začátek zimního semestru 2024.

 

Přihlásit váš návrh do soutěže můžete zde:

Přihláška návrhu