FAST JOB DAYS

VUT v Brně

Veletrh pracovních příležitostí na VUT v Brně.

Týden betonu

Fakulta stavební ČVUT

Cílem akce Týden betonu, organizovaného Fakultou stavební ČVUT v Praze, je seznámit studenty fakulty s betonáží monolitických prvků či konstrukcí a s tím souvisejícími procesy, a to během workshopu před budovou fakulty i na konkrétních realizacích na reálných stavbách díky velké nabídce zajímavých exkurzí.

iKariéra

ČVUT v Praze (čítárna)

Veletrh pracovních příležitostí na ČVUT.